www.kulttuuriymparisto.fi

tiedotteet tmi hilla tarjanne
KIOSKI 3.0 muut palvelut
selainvaatimukset  

"Pohjois-Pohjanmaalla Kioskia on käytetty yli kymmenen vuotta. Maakunnallisessa inventoinnissa olemme voineet hyödyntää sovellukseen aikaisemmin eri hankkeissa tallennettua tietoa. Kioskista on mahdollista tulostaa PDF-sivuja minkä tahansa kuntakaavan selostuksen osaksi. Ymmärrämme Kioskin wikipediamaisena, lisääntyvän ja täsmentyvän tiedon varastona."

Maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko
Pohjois-Pohjanmaan liitto 12/2015

KIOSKI 3.0
on tiedonhallinnan työkalu

KIOSKI 3.0 esite (pdf)

KIOSKI 3.0 on suunniteltu kulttuuriympäristöalan toimijoiden kuten museoiden, kuntien ja maakuntaliittojen käyttöön. Sovellus on työkalu rakennetusta ympäristöstä kerätyn inventointitiedon hallintaan.

KIOSKI 3.0 on vuokrasovellus. Asiakas käyttää vuokrasovellusta internetin kautta selainohjelmalla. Muita ohjelmistoja tai laitteistoja ei tarvita.

KIOSKI 3.0 on uudistustyön tulos

KIOSKI-sovelluksen ensimmäinen versio julkaistiin 2004. KIOSKI 2.0 otettiin käyttöön 2009. KIOSKI 3.0 valmistui 2022. Uudistustyön tavoitteena oli modernisoida aiempi ratkaisu teknisesti, toiminnallisesti ja sisällöllisesti. Perusperiaatteena oli tarjolla olevan rekisteritiedon ja paikkatiedon sujuva käyttö.

KIOSKI 3.0 noudattaa pääosin WCAG 2.1 -kriteeristön saavutettavuusvaatimuksia ja sovellus mukautuu erilevyisille päätelaitteille.

KIOSKI 3.0 on käyttäjähallittu sovellus. Sisäänkirjautumisen yhteydessä sovellus ohjaa käyttäjän tunnukselle myönnettyjen oikeuksien perusteella oikeaan käyttöliittymään. Käyttäjätasoja on viisi: pääkäyttäjä, ylläpitäjä, inventoija, viranomaisselaaja ja selaaja.

Asiakkaat

KIOSKI 3.0 on käytössä neljässä maakunnassa:
Joensuun museot (2022-)
Seinäjoen museot (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 2004-

KIOSKI 2.0 on käytössä kahdessa maakunnassa:
Etelä-Karjalan museo 2004-
Pohjois-Pohjanmaan liitto 2005-

Keski-Suomen museolla on käytössään heille räätälöity Keski-Suomen Kioski ja Kuopion kulttuurihistoriallisella museolla on käytössään Pohjois-Savon Kioski.

Tietomalli

KIOSKI 3.0 -sovelluksen tietomallin ytimen muodostavat inventointihanke, alue, kohde ja rakennus. Sovelluksen tietorakenne on entistä joustavampi. Pysyvät tiedot kuten sijainti ja päivittyvät tiedot kuten kohteen tai rakennuksen arvottaminen on eriytetty toisistaan.

Tietojen haku

Inventointihankkeita, alueita, kohteita ja rakennuksia, voi hakea useilla eri hakukriteereillä. Hakutuloksena syntyy listaus, josta on linkit yksityiskohtaisempiin tietoihin. Listauksessa näkyy, jos tietoihin on liitetty kuvia tai liitetiedostoja.

Tietojen paikantaminen

Kohteet ja rakennukset paikannetaan pisteinä ja alueet paikannetaan alueina. KIOSKI 3.0:n karttaikkunat on laadittu Oskari-teknologialla. paikannus on yksinkertaista ja helposti muokattavissa.

Kohdetta paikannettaessa sovellus hakee kohteen kunnan, kiinteistötunnuksen ja osoitetiedon maanmittauslaitoksen rajapinnasta paikannuksen perusteella. Rakennusta paikannettaessa sovellus hakee pysyvän rakennustunnuksen maanmittauslaitoksen rajapinnasta.

WFS-rajapinta

KIOSKI 3.0 -sovelluksen tietoja voi selata WFS-rajapinnan kautta (versio 1.1.0). Rajapinta on käyttäjähallittu. Käytössä on ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatisto.

Kuvat ja liitetiedostot

Alueisiin, kohteisiin ja rakennuksiin voi lisätä kuvatiedostoja, joiden tiedostotyyppi on jpg tai png. Inventointihankkeisiin, alueisiin, kohteisiin ja rakennuksiin voi lisätä liitetiedostoja, joiden tiedostotyyppi on xsl/xslx, pdf, doc/docx.

Kehittyvä sovellus

KIOSKI 3.0 -sovellusta kehitetään jatkuvasti. Sovelluksesta voidaan myös räätälöidä asiakkaan omiin tarpeisiin parhaiten sopiva työkalu.

Hinnat

KIOSKI 3.0:n kustannukset muodostuvat kertaluontoisesta käyttöönottomaksusta sekä kuukausittaisesta sovellusvuokrasta.

Sovellusvuokra määräytyy käytettävissä olevien käyttäjätunnusten määrän eli käyttäjäpoolien perusteella. Sovellusvuokran perusmaksu sisältää kaksi pääkäyttäjän tunnusta, kymmenen selaaja- tai viranomaisselaajatunnusta ja yhden kimppaselaajan tunnuksen.

Sovelluksen käyttöön voi tilata opastusta. Opastaminen tapahtuu Teams-yhteydellä.

Sovelluksen käyttöönottomaksu on 500 euroa. Sovellusvuokran perusmaksu on 130 euroa/kk.

Ylläpitäjien ja inventoijien käyttäjätunnusten hinta on 10 euroa/tunnus/kuukausi. Perusmaksun ulkopuolisten selaajatunnusten hinta on 5 euroa/tunnus/kuukausi.

Opastustilaisuuden hinta on 150 euroa.

Kaikki hinnat ovat verottomia. Hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 %.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KIOSKI 3.0 esite (pdf)

päivitetty 6.5.2022

 


Tmi Hilla Tarjanne
y-tunnus 1720181-0 • puhelin +358503586408
myynti(at)kulttuuriymparisto.fi