www.kulttuuriymparisto.fi

tiedotteet tmi hilla tarjanne
KIOSKI muut palvelut
selainvaatimukset  

"Pohjois-Pohjanmaalla Kioskia on käytetty yli kymmenen vuotta. Maakunnallisessa inventoinnissa olemme voineet hyödyntää sovellukseen aikaisemmin eri hankkeissa tallennettua tietoa. Kioskista on mahdollista tulostaa PDF-sivuja minkä tahansa kuntakaavan selostuksen osaksi. Ymmärrämme Kioskin wikipediamaisena, lisääntyvän ja täsmentyvän tiedon varastona."

Maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko
Pohjois-Pohjanmaan liitto 12/2015

KIOSKI
on tiedonhallinnan työkalu

KIOSKI on suunniteltu kulttuuriympäristöalan toimijoiden kuten museoiden, kuntien ja maakuntaliittojen käyttöön. Sovellus on työkalu rakennetusta ympäristöstä kerätyn inventointitiedon hallintaan.

KIOSKI on vuokrasovellus. Asiakas käyttää vuokrasovellusta internetin kautta selainohjelmalla. Muita ohjelmistoja tai laitteistoja ei tarvita. Sovellusta voi käyttää usea eri henkilö yhtäaikaisesti useasta eri toimipisteestä. Vuokrasovellus on erinomainen ratkaisu, kun halutaan säästää organisaation omia laite- ja ylläpitoresursseja.

KIOSKI on käytössä viidessä maakunnassa. Asiakkaita ovat Etelä-Karjalan museo, Pohjanmaan museo ja Pohjois-Pohjanmaan liitto

 

Tietomalli

KIOSKI -sovelluksen tietomallin ytimen muodostavat inventointihanke, alue, kohde ja rakennus.

Tietojen paikantaminen

Kohteet ja rakennukset paikannetaan pisteinä ja alueet paikannetaan alueina. Paikannus on yksinkertaista ja helposti muokattavissa.

Kuvat ja liitetiedostot

Alueisiin, kohteisiin ja rakennuksiin voi lisätä kuvatiedostoja, joiden tiedostotyyppi on jpg tai png. Avustuksiin, lausuntoihin, inventointihankkeisiin, alueisiin, kohteisiin ja rakennuksiin voi lisätä liitetiedostoja, joiden tiedostotyyppi on xsl/xslx, pdf, doc/docx.

Tietojen haku

Inventointihankkeita, alueita, kohteita ja rakennuksia voi hakea useilla eri hakukriteereillä. Hakutuloksena syntyy listaus, josta on linkit yksityiskohtaisempiin tietoihin. Listauksessa näkyy, jos tietoihin on liitetty kuvia tai liitetiedostoja.

Tietojen vienti ja tuonti

Inventointihankkeiden, alueiden, kohteiden ja rakennusten ydintiedot voidaan viedä sovelluksesta MS Excel-taulukkoon. Lisäksi aluemuotoiset paikkatiedot voidaan viedä MapInfon mid/mif-tiedostoiksi tai Esrin shapefiletiedostoiksi. Viedyt tiedot voi tarvittaessa viedä eteenpäin esimerkiksi paikkatieto-ohjelmaan tai organisaation omiin tietojärjestelmiin.

Sovellukseen voidaan tuoda asiakkaan omia aineistoja tai aineistoja, joihin asiakkaalla on käyttöoikeus. Tuonnin kustannukset riippuvat aineiston määrästä ja laadusta.

Jakelurajapinta

KIOSKI -sovelluksen palvelimelle voidaan rakentaa asiakaskohtainen ja käyttäjähallittu jakelurajapinta, jonka kautta muut toimijat voivat lukea sovelluksen tietoja.

Käyttäjähallittu sovellus

KIOSKI on käyttäjähallittu sovellus. Sovellukseen kirjaudutaan aina sisään. Sisäänkirjautumisen yhteydessä sovellus ohjaa käyttäjän tunnukselle myönnettyjen oikeuksien perusteella oikeaan käyttöliittymään. Käyttäjätasoja on viisi: pääkäyttäjä, ylläpitäjä, inventoija, viranomaisselaaja, selaaja ja kimppaselaaja.

Kehittyvä sovellus

KIOSKI -sovellusta kehitetään jatkuvasti. Sovelluksesta voidaan myös räätälöidä asiakkaan omiin tarpeisiin parhaiten sopiva työkalu.

Hinnat

KIOSKI:n kustannukset muodostuvat kertaluontoisesta käyttöönottomaksusta sekä kuukausittaisesta sovellusvuokrasta.

Sovellusvuokra määräytyy käytettävissä olevien käyttäjätunnusten määrän eli käyttäjäpoolien perusteella. Sovellusvuokran perusmaksu sisältää yhden pääkäyttäjän tunnuksen, kymmenen selaaja- tai viranomaisselaajatunnusta ja yhden kimppaselaajan tunnuksen.

Sovelluksen käyttöön voi tilata opastusta. Perehdyttäminen tapahtuu asiakkaan tiloissa ja asiakkaan laitteistolla.

Sovelluksen käyttöönottomaksu on 500 euroa.
Sovellusvuokran perusmaksu on 80 euroa/kuukausi.

Ylläpitäjien ja inventoijien käyttäjätunnusten hinta on 10 euroa/tunnus/kuukausi. Perusmaksun ulkopuolisten selaajatunnusten hinta on 5 euroa/tunnus/kuukausi.

Perehdyttämistilaisuuden hinta on 200 euroa + matkakulut.

Kaikki hinnat ovat verottomia (alv 0%).
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

päivitetty 7.6.2021

 
 


Tmi Hilla Tarjanne
Pihlajatie 48 A 18 • 00270 Helsinki • Finland
y-tunnus 1720181-0 • puhelin +358503586408
myynti(at)kulttuuriymparisto.fi