www.kulttuuriymparisto.fi

tiedotteet tmi hilla tarjanne
KIOSKI muut palvelut
selainvaatimukset  

Tiedotteet

7.6.2021
KIOSKI 3.0 BETA on valmis ja sitä on mahdollista testata.

Tilaa testaustunnukset

Uudistustyön tavoitteet

Kioski-sovelluksen ensimmäinen versio valmistui 2004 ja KIOSKI 2.0 otettiin käyttöön 2009. Kesäkuussa 2021 valmistui KIOSKI 3.0 BETA.

Uudistustyön tavoitteena oli modernisoida aiempi ratkaisu monin tavoin - teknisesti, toiminnallisesti ja sisällöllisesti. Perusperiaatteita oli tarjolla olevan rekisteritiedon ja paikkatiedon sujuva käyttö ja tietojen ylläpitö vain yhdessä paikassa. Rajapintojen käyttö mahdollistaa sen, että tietoja ei tarvitse enää siirtää paikasta toiseen vaan niitä luetaan kunkin tiedontuottajan itse ylläpitäminä, jolloin ne ovat aina ajan tasalla.

Tietomalli

Sovelluksen tietorakenne on entistä joustavampi. Pysyvät tiedot kuten sijainti ja päivittyvät tiedot kuten arviointi on eriytetty toisistaan.

Kartat ja paikkatieto

KIOSKI 3.0:n karttaikkunat on laadittu Oskari-teknologialla. Karttaikkunoissa voi selata omia inventointiaineistoja yhdessä Museoviraston aineistojen kanssa. Saatavilla on kiinteät muinaisjäännökset sekä valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt RKY.

Kohdetta paikannettaessa sovellus hakee kohteen kunnan, kiinteistötunnuksen ja osoitetiedon maanmittauslaitoksen rajapinnasta paikannuksen perusteella. Rakennusta paikannettaessa sovellus hakee pysyvän rakennustunnuksen maanmittauslaitoksen rajapinnasta.

Museoalan ontologiat

KIOSKI 3.0 hyödyntää Museoviraston ylläpitämää Museoalan ja taideteollisuusalan sanastoa ja ontologiaa. Vuonna 2019 päättyneessä projektissa MAO-ontologiaa kehitettiin soveltumaan entistä paremmin kulttuuriympäristön kuvailuun. KIOSKI 3.0:ssa on käytössä yli 2000 kulttuuriympäristöön liittyvää käsitettä.

Seuranta

KIOSKI 3.0 tarjoaa vuosittaisia käyttäjä- ja tietuetilastoja, joista aineistojen karttumista on helppo seurata ja raportoida eteenpäin. Kun inventointihankkeen tieto tallennetaan KIOSKI-sovellukseen, tilaaja voi seurata konsultin työtä hankkeen alusta loppuun.

Saavutettavuus

KIOSKI 3.0 noudattaa pääosin WCAG 2.1 -kriteeristön saavutettavuusvaatimuksia. Sovellus mukautuu erilevyisille päätelaitteille.

Käyttöönotto

KIOSKI 2.0 -asiakkailla on mahdollisuus siirtyä KIOSKI 3.0-asiakkaiksi ilman kustannuksia.

KIOSKI 3.0:n ominaisuuksia on mahdollista ottaa käyttöön myös muissa vuokrasovelluksissa.

Tilaa testaustunnukset

1.4.2020
Satakunnan museon y-pakki.fi julkistettu

Y-Pakki on kaikkien käyttöön tarkoitettu sovellus, joka sisältää kaikkien vuoden 1999 jälkeen Satakunnassa ja Satakunnan Museon ohjauksessa tehtyjen rakennusinventointien alue- ja kohdetiedot.

Y-Pakki on suppeampi versio viranomaiskäytössä olevasta rakennusperintötietokanta Pakista, joka käsittää myös rakennuskohtaiset tiedot. Tietoja on karsittu tietosuojasyistä.

www.y-pakki.fi
 
 

Tmi Hilla Tarjanne
Pihlajatie 48 A 18 • 00270 Helsinki • Finland
y-tunnus 1720181-0 • puhelin +358503586408
myynti(at)kulttuuriymparisto.fi